fbpx

Čo sú to drevené pelety?

0

Pelety predstavujú jeden z najperspektívnejších typov pevného paliva pre domácnosť.

Ak by sme správne nakladali s biologickým odpadom, ktorý vzniká pri ťažbe dreva, dokázali by sme lesy využívať bez toho, aby bola ohrozená existencia prírodných ekosystémov. Pri ťažbe pre iné ako energetické účely (tj. stavebné a iné) vzniká veľké množstvo dreveného odpadu, ktorý býva často nevyužitý.

Tento odpad, teda drevené štiepky, alebo piliny sú prirodzeným zdrojom a surovinou na výrobu drevených peliet, ktoré majú veľmi dobré výhrevné vlastnosti a sú preto cenným palivom. Jedná sa teda o rydzo ekologické palivo, ktoré vzniká využitím odpadu po ťažbe dreva, teda biomasy, a to stlačením dreveného prachu, drte či pilín.

Vo všeobecnosti je veľmi náročné definovať drevenú hmotu ako palivo, a to najmä z dôvodu, že má rôzne formy, vlhkosť, výhrevnosť, popolnatosť, s čím sú spojené aj rôzne nároky na distribúciu a skladovanie. To platí najmä pre drevený odpad vo forme pilín a štiepky, ktoré sú vo všeobecnosti nevhodnými palivami pre individuálne vykurovanie rodinných domov.

Pokiaľ však túto hmotu prostredníctvom lisu zkoncentrujeme (tzv. zhutňovanie/peletovanie) do pelety, získame naopak veľmi presne definovateľné palivo, ktoré umožňuje vysoký štandard vykurovanie malých objektov pevnou biomasou.

  • Malé rozmery a veľká tvarová stálosť umožňujú jednoduchú manipuláciu s týmto palivom.
  • Vysoká hustota a výhrevnosť minimalizujú nároky na skladovacie priestory.
  • Odolnosť proti atmosferickej vľhkosti zaručuje stálosť vlastností pelety aj pri dlhodobom uskladnení.
  • Nízka vľhkosť a popolnatosť sú ideálnymi vlastnosťami pri udržaní stabilného spalovacieho procesu s vysokou účinnosťou a zanedbateľnými emisiami.

Ako vzniká peleta? Peletovanie

Peletovanie je ekologický progresívny spôsob zhutňovania podrvenej a vysušenej drevenej hmoty, teda pilín. Môžeme povedať, že peleta je výlisok z jemnej drevenej hmoty valcovitého tvaru. Vzniká pretláčaním vstupnej suroviny na tzv. matricových lisoch.

Proces lisovania prebieha pri veľmi vysokom tlaku a vysokej teplote, a to preto, aby bolo možné materiál lisovať do požadovaného tvaru pridávania akýkoľvek aditív. Na výrobu 1 tony peliet o objeme 1,6m³ (voľne sypaných) je potreba 7 až 8 m³ piliin. Priemer peliet sa pohybuje od 6 do 8 mm a ich dĺžka býva 20 až 30 mm.

Záver

Peletovaním vzniká úplne nový druh drevného paliva s vysokou energetickou hustotou, dobrými kúrenárskymi vlastnosťami a vynikajúcimi vlastnosťami z hľadiska dopravy a manipulácie. To umožňuje ekonomické skladovanie, predzásobenie a automatický prívod paliva ku kotlu. Okrem použitia peliet na vykurovanie a výrobu tepla je možné použiť pelety ako hygienickú podstielku pod domáce zvieratá. Drevné pelety sú vysoko komfortným homogénnym palivom, ktoré sa výborne skladuje a výborne sa ním reguluje vykurovanie. Komfort sa približuje vykurovaniu zemným plynom. Zdroj: Zdeněk Lyčka, Dřevní peleta, peleta mýtú zbavena, Ling vydavatelství, ISBN 978-80-904914-0-3

Related Posts

Leave a Reply