fbpx

Na základe čoho vybrať pelety?

0

1.Zloženie peliet

Najdôležitejším faktorom pri kúpe peliet je ich zloženie. Nie všetky výrobky obsahujú 100% drevo, nakoľko v mnohých prípadoch sa v peletách nachádzajú rôzne prímesy, ktoré znižujú ich kvalitu, ale na druhej strane znižujú aj cenu finálneho výrobku.

Ak sa jedná o výrobky z čistej drevenej hmoty bez prídavkov kvôry a iných prímesí, majú pelety z tvrdého aj mäkkého dreva nízky obsah popola a vysokú výhrevnosť. Takýmto peletám z čistej drevenj hmoty bez prímesí a zbytkov po ťažbe sa hovorí čisté alebo taktiež prémiové pelety. Takéto pelety rozonáme na základe farby výsledného výrobku, ktorá je svetlá v porovnaní od peliet s prímesami. Pridaním kôry, poprípade ihličia alebo iných prímesí vzniká peleta katrová, ktorá je už od pohľadu tmavšia od prémiovej pelety, ale predovšetkým má vyššiu popolnatosť a má nižšiu výhrevnosť. Veľmi veľa malých peletových kotlov má s takýmto druhom peliet problémy a v určitých prípadoch sa môže kotol zapiecť.

2.Rozmery

Rozmer je najvyditeľnejšia vlastnosť peliet. Priemer a dĺžka pelety sú dôležitými faktormi predovšetkým pre voľbu vhodného spalovacieho zariadenia. Všeobecne platí, že je vhodnejšie kupovať si kratšie pelety, nakoľko kratšie pelety dodávajú do ohňa viacej paliva a rýchlejšie horia.

3.Vlhkosť

Výsledná vlhkosť pelety, teda obsah vody je daná technológiou jej výroby. Vstupná surovina by pred samotným lisovaním mala byť vysušená na vlhkosť 12 až 14%. Pred samotným dávkovaním do peletovacieho lisu je pilina síce jemne vlhká, ale pri samotnom pretlačení matricou sa výrazne zahreje, tak, že obsah vody v novej drevenej pelete by sa mal znížiť resp. by nemal presiahnúť 10%. Naše pelety obsahujú iba 7,6% podiel vlhkosti.

4.Mäkké alebo tvrdé drevo

Pokiaľ si vyberáte medzi mäkkým a tvrdým drevom tak platí, že zázleží viacej na kvalite pelety ako na type dreva z ktorého je vyrobená. Pokiaľ je vyrobená z “čistého” dreva a má nízky obsah vlhkosti a popola, tak to ovplyvní vlastnosti vo väčšej miere ako druh dreva z ktorého je vyrobená. Treba si uvedomiť, že či už ide o peletu z tvrdého alebo mäkkého dreva, tak obe pelety podlihajú rovnakému procesu lisovania. Znamená to, že majú približne rovnakú hustotu a váhu, teda aj výhrevnosť. Určitý rozdiel tam však je. Pelety z mäkkého dreva dodávajú zvyčajne viac tepla a produkujú menej popola, tým že sú dokonalejšie spaľované. Na druhej strane pelety z tvrdého dreva horia pomalšie a dlhšie, no vzniká viacej popola. Rozdiel nie je však veľký.

5.Obsah popola

Obsah popola je pomerne dôležitá vlastnosť. Všeobecne platí, že čím menšie množstvo popola, tým vyššia kvalita. Obsah popola je percento, ktoré opisuje koľko popola ostane v pomere k tomu aké množstvo drevených peliet bolo spálene. Veľké množstvo popola v kotli na pelety znižuje efektívnosť spaľovania. Odporúčame teda pelety s nízkym obsahom popola. Voľba drevených peliet teda určuje a to, ako často budete kotol na pelety čistiť.

6.Výhrevnosť peliet

Tie najkvalitnejšie pelety majú výhrevnosť v rozmedzí 17,6 MJ/kg do cca 18,7 MJ/kg. Na čo si treba dať pozor, že niektoré pelety uvádzajú výhrevnosť bez vlhkosti, čo je nerealistické číslo – pretože neskladuje pelety vo vákuu. 

 

Zdroj: Zdeněk Lyčka, Dřevní peleta, peleta mýtú zbavena, Ling vydavatelství, ISBN 978-80-904914-0-3