fbpx

Výhody a nevýhody peliet?

0
 • Pelety sú CO2 neutrálne, t.z., že pri ich spaľovaní vzniká len toľko CO2, koľko dreviny spotrebovali z atmosféry počas rastu pri fotosyntéze.
 • Drevo je domáca a dorastajúca surovina a palivo. Jeho spotrebiteľ je nezávislý od politky krajín dopravujúcich ropu a zemný plyn.
 • Spracovaním na pelety vzrastie cena odpadového dreva, čo by sa pri jeho čistom odstránení ako odpadu nestalo. Tým sa posilňuje mestna ekonomika. Okrem iného sa jeho spracovaním vytvárajú aj nové pracovné miesta.
 • Množstvo popola je zanedbateľné a je možné použiť ho na hnojenie záhradky a trávnikov. Pri spotrebe 6 ton ročne to je cca 30kg popola.
 • Doprava k uživateľom je bezproblémová.
 • Pelety vykazujú vysokú objemovú hustotu energie a na rozdiel od iných biogénnych palív nepotrebujú na uskaldnenie veľký priestor.
 • Pelety sa vyznačujú dobrou a trvalou stabilitou pri uskladňvoaní, pokiaľ však nenavlhnú.
 • Energetické náklady na výrobu peliet sú podstatne nižšie než náklady potrebné na výrobu vykurovacieho oleja, plynu a elektrickej energie. Krátky transport a jednoduchšia logistika sú ďalšími výhodami.
 • Nakoľko pelety sú veľmi homogénne a vykazujú konštantnú vlhkosť, môžu byť pri správnej technike spaľovania a riadenia vzniká veľmi malé množstvo škodlivých látok.
 • Vykurovacie zariadenia na pelety sa dajú rovnako dobre automatizovať ako vykurovacie zariadenia na plyn a elektrickú energiu.
 • Aj počas vykurovacej sezóny sa v prípade potreby pelety dajú dokúpiť za podstatne nižšiu cenu, ako je cena zemného plynu či elektrickej energie.
 • Investičné náklady na vykurovacie zariadenia na pelety sú ešte stále vyššie než je to pri vykurovaní plynom. To však súvisí s vysokými počiatočnými investíciami na kotly, úpravu skladovacích priestorov a prepravu.
 • Čistenie kotla a nutnosť odstraňovať popol. Kotly na pelety sa musia raz za 7-14 dní čistiť.

Zdroje: Ladislav Židek a kolektív, Vykurovanie drevenými peletami, BIOMASA, ISBN 80-969465-8-7