fbpx

Odporúčané schémy zapojenia kotlov

Funkčné zapojenie kotla závisí od kvality návrhu a realizácie inštalácie vykurovacieho systému. Ani ten najefektívnejší moderný kotol nebude fungovať správne, pokiaľ mu v správnej funkcii budú brániť chyby v inštalácii zmiešavacích prvkov, akumulačných nádrží alebo čerpadiel. Prejavy nedostatkov v inštalácii s akumulačnou nádržou spôsobujú:

  1. Bojlerový efekt – teplo nejde priamo do systému ale čaká sa na vyhriatie celého objemu akumulačnej nádrže
  2. Vírenie vody v akumulačnej nádrži
  3. Nedostatočné vykurovanie objektu v dôsledku uvedených prejavov chybného zapojenia

Prejavy nedostatkov následkom chybnej inštalácie termoventilov na ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii (na zabezpečenie spiatočky):

  1. Dochádza k nízkoteplotnej korózii – termoventil neplní svoju funkciu
  2. Radiátorový efekt – kotol neodovzdáva tepelný výkon do systému, ale nahrieva iba sám seba. Funguje ako samostatný radiátor.