fbpx

Predaj kotlov

MAGA vyrába široké výkonové spektrum kotlov na pelety. Rad P s výkonmi do 20, 30, 40, 49 a 75kW. Kombinované kotle DP25 a PU25, PU50.  Všetky typy kotlov na pelety značky MAGA:

 • Sú vyrobené z kotlovej ocele, U.S. Steel Košice
 • Absolvujú dvakrát tlakovú skúšku na 4,5 bar po dobu 24hodín.
 • Majú 3-ročnú záruku na teleso kotla pri zapojení s akumulačnou nádržou
 • Sú rýchlo dostupné u našich partnerov
 • Garantovanú funkčnosť uvedenia do prevádzky

Predpokladom vysokej efektivity (účinnosti) spaľovania je kvalitné palivo. Druhým predpokladom je správne dimenzovanie. Na drvivú väčšinu rodinných domov (v podmienkach Slovenskej republiky) je výkon 20 kW viac ako dostatočný. Aby sa zabránilo zbytočnému dechtovaniu kotla a tým aj skracovaniu jeho životnosti, odporúčame zapojenie s akumulačnou nádržou. Nie oheň ale decht určuje životnosť kotla. Agresívna kyselina dechtová leptá vnútorný povrch telesa kotla.

Cenník kotlov (PDF)

Kotle radu P

Kotle radu P sa vyrábajú v týchto výkonových verziách: P20, P30, P40, P49 a P75.  Kotle pre domácnosti P20 a P30 sú k dispozícii v dvoch modifikáciách, podľa typu horáka. Obľúbenejší je typ PREMIUM, ktorý je vybavený automatickým rotačným horákom. Rotácia zabraňuje vzniku usadenín, ktoré pri obyčajných horákoch upchávajú korýtko horáka. V prípade kotlov PREMIUM sa manuálne zásahy obmedzujú iba na servisné úkony po vykurovacej sezóne. Počas sezóny pri dodržaní jednoduchých podmienok sa tento typ horáka nemusí manuálne čistiť od tzv. spekancov. Automatická prevádzka:

 • Automatické zapaľovanie a vyhasínanie horáka
 • Automatické podávanie peliet zo zásobníka 600 l
 • Automatické samočistenie horáka pomocou vlastnej rotácie (verzie Premium)
 • Pri výpadku elektrického prúdu automatické prerušenie podávania paliva, následne automatický nábeh – reštart kotla.
 • Možnosť diaľkového riadenia a servisných zásahov cez internet

Verzie Premium sú vybavené automatickým horákom s rotačnou spaľovacou komorou, ktorá eliminuje nutnosť manuálneho čistenia horáka. Pre typický rodinný dom predstavujú automatické kotle na pelety komfort obsluhy na 1-2 týždne bez nutnosti návštevy kotolne. Raz za 1- 2 týždne je potrebné dosypať pelety, vysypať popol. Pravidelne (min. raz za 3 týždne) vyčistiť výmenník.

 • Predpísané palivo: Drevné peletky s priemerom 6 mm, trieda A1 resp. E1 (STN 303-5)
 • Nevhodné pelety: Pelety s vysokým obsahom minerálov agropelety, pelety s obsahom piesku, papiera, plastov apod.

Ako správne nastaviť parametre horáka? Uvedenie do prevádzky Do nastavení nesmie zasahovať nezaškolená osoba. Uvedenie do prevádzky vykonáva firemný servisný technik ihneď po nainštalovaní kotla kurenárom. Vykoná kalibráciu a úpravu parametrov podľa vlastností Vášho paliva vo Vašom objekte. Po optimalizácii nastavenia, nasleduje zaškolenie obsluhy kotla (ako vyzerá optimálny plameň, úprava parametrov pri zmene typu peliet) a potvrdenie záruky. Služba uvedenia kotla do prevádzky je záručnou podmienkou pre všetky typy kotlov na pelety.  

Kotol P 20

Kotol P 40

Kombinované kotle DP a PU

Kombinované kotle značky MAGA umožňujú voľbu viacerých typov paliva. Najžiadanejšou kombináciou je možnosť spaľovania dreva a peliet v kotloch radu DP, tradičnou kombináciou sú pelety, uhlie a obilné odpady v kotloch PU. Nový rad PU umožňuje kombinovať spaľovanie peliet, uhlia a dreva. Kedy sa oplatia kombinované kotle DP? Najčastejším motívom voľby kombinovaného kotla je dostupnosť paliva a zároveň komfort obsluhy. V oblastiach s dostatkom dreva alebo s nárazovou možnosťou nákupu lacného dreva sa najviac uplatňuje kombinácia drevo-pelety. Kotol radu DP umožňuje:

 • Spaľovať drevo, drevné brikety a drevné pelety
 • Dĺžka polena do 55 cm
 • Automatický prechod z horenia dreva na horenie peletami

Peletový horák sa nespustí skôr ako nevyhorí drevo v hornej komore a nepoklesne teplota vody v systéme. Obidve spaľovacie komory sú úplne oddelené, popol z dreva nepadá na peletový horák. Kedy je výhodnejší kotol PU?   Opäť platí, že keď mám lacné palivo.   Pri dostupnosti kvalitného uhlia vo forme ekohrášku (frakcia do 25 mm) predstavuje ekonomicky veľmi efektívne kúrenie. Čierne uhlie s výhrevnosťou 28 MJ má takmer dvojnásobnú výhrevnosť ako drevné pelety, pritom cenová úroveň vrecovaného ekohrášku sa pohybuje na úrovni drevných peliet. Veľmi dôležitá je kvalita paliva. Uhlie s obsahom hlušiny a kameňa nielenže dobre nehorí, ale môže poškodiť podávač paliva. Systém PU pracuje retortovým podávačom s pevne uchyteným zásobníkom s kapacitou 200 resp. 300l. Poľnohospodári používajú kotle radu PU na spaľovanie obilných šúp z čističky a odpadového obilia (ovos, pšenica, slnečnica atď.) a ich zmesí. Výhrevnosť obilnín je nižšia ako v prípade drevných peliet alebo uhlia.     

Ako predĺžiť životnosť kotla?

 • Používajte kvalitné drevné peletky s certifikátom kvality – ideálne A1. Priemer 6 mm, dĺžka 25 mm.  
 • Vyhýbajte sa peletkám bez certifikátu, môžu obsahovať nevhodné agro-prímesi (slnečnica, slama, šupky), rašelinu, drevotrieskové zmesi (s lepidlami), papier, plasty, piesok apod. Nekupujte vrecká s rozpadnutými peletkami. Ide o vysokú vlhkosť.
 • Používajte zapojenie s akumulačnou nádržou.

Odporúčame zapojenie s akumulačnou nádržou, ktorá prebytočné teplo naakumuluje a uvoľní až po ochladení systému pod nastavenú teplotu. Efekt správneho zapojenia akumulačnej nádrže:

 • Podstatné predĺženie životnosti kotla
 • Úspora paliva o 25 – 30 %
 • Frekvencia návštevy kotolne sa podstatne zníži
 • Radiátory, podlahové kúrenie budú vždy teplé

Zapojenie s akumulačnou nádržou je v mnohých krajinách EÚ povinné. Odporúčaný pomer 1 kW výkonu : 100 l akumulačnej kapacity. Tzn. na 20 kW potrebujeme ideálne 2000 l. Min. pomer je 1 kW : 75l Pokiaľ akumulačnú nádrž nemáme, vykonáme ochranu ohňom. Po každej útlmovej prevádzke t.j. väčšinou ráno po nočnom dusení kotla, necháme ísť kotol na plný výkon s malým množstvom paliva. Oheň vypáli nahromadený decht v komorách a výmenníku. Pri väčšom množstve dechtu použijeme prípravok Konix, ktorý decht vysuší. Firma MAGA vyrába technológie na spaľovanie peliet v troch rôznych radoch. Najmodernejší spôsob spaľovania peliet predstavujú automatické kotle na pelety radu P. Rovnaká technológia je použitá v kombinovaných kotloch radu DP. Rad PU je primárne určený pre iné typy palív (uhlie, obilné odpady)

 

Kotol DP 25

Cenník kotlov (PDF)